Výzva k uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod

Svazek obcí Čistý Zlechovský potok jako vlastník a provozovatel části splaškové kanalizace v obci Tupesy vyzývá všechny vlastníky domů, kteří  dosud neuzavřeli smlouvu na odvod odpadních vod a jsou napojeni na kanalizaci ve vlastnictví Obce Tupesy, nebo Svazku obcí Čistý Zlechovský potok, aby se neprodleně dostavili na Obecní úřad v Tupesích a smlouvu uzavřeli.
Výzvu k napojení naleznete zde
Majetkové rozdělení kanalizací naleznete zde
Text smlouvy a smluvních dokumentů naleznete zde

Policie ČR – pátrání po pohřešované osobě

Policie ČR žádá pomoc při pátrání po pohřešované osobě, více zde:  Žádost Policie ČR k pohřešované osobě

Fašank

Tupeská chasa zve všechny příznivce do fašankového průvodu a celou obec k fašankovému veselí a večerní zábavě. Fašank bude probíhat v naší obci v sobotu 14. února. Sraz masek na dědině v 9 hodin. Večerní zábava s pochováváním basy se koná od 19:30 hod v pohostinství u Barmana. Hraje cimbálová muzika Hora. Srdečně zve Tupeská chasa.

Svazek obcí Čistý Zlechovský potok – Oznámení

28.1.2015 – 28.2.2015 – Svazek obcí Čistý Zlechovský potok – Oznámení o novém uzavření smluv na vypouštění odpadních vod do kanalizace, oznámení zde: Čistý Zlechovský potok – Oznámení

Pozvánka na karneval

Školní družina při ZŠ srdečně zve na karneval, která se ustkuteční 6.2. v tělocvičně ZŠ, více zde:

Tříkrálová sbírka

Oznamujeme, že při Tříkrálové sbírce,která se konala 10.1.2015 darovali občané obce Tupesy ve prospěch nejpotřebnějších  36 578 Kč a 5 Euro. Všem dárcům a koledníkům děkujeme za jejich štědrost a pomoc.
V roce 2014 bylo v obci Tupesy darováno  33506 Kč

Pozvánka na Vánoční zpívání v muzeu

Kulturní komise OÚ Tupesy Vás zve na tradiční Vánoční zpívání v muzeu a festival chutí a dobrot, které se uskuteční v neděli 21.12. 204 v Muzeu keramiky. Program: 16:00 Zahájení, 16:15 děti z Mateřské školky – Kuřátka, Koťátka, 16:45 – Žáči ZŠ – Čutora, Škopek, 17:00 – společné vystoupení Parádnice, Skruž, Tupešané, 17:45 – Společné zpívání koled, 18:00 CM Džbánek. Od 15:45 – prezentace spolků a organizací z Tupes – ochutnávky dobrot a dnes už netradičních jídel. Příspěvek za ochutnávku dobrovolný. Výtěžek bude věnován Mateřské školce. Občerstvení zajištěno.

Svoz TKO v období vánočních svátků

Svoz tuhého komunálního odpadu v období  vánočních svátků se přesouvá na pátek 26. prosince.

Vánoláš 14.12. 2014

Tupeští skauti srdečně zvou na tradiční Vánoláš, který se uskuteční v neděli 14. prosince od 14 hodin v tělocvičně základní školy. Sebou přezůvky a malý dáreček.


Rozsvícení vánočního stromu a příchod Mikuláše

Zveme všechny děti, rodiče a další hosty na tradiční rozsvícení vánočního stromu a příchod sv. Mikuláše. Vánoční strom bude v letošním roce za kaplí u autobusové zastávky.
Program přivítání Mikuláše připravili děti z folklorního souboru Čutora a bude zahájen v pátek 5.12.2014 v 16:30
OÚ v Tupesích zprostředkuje setkání se svatým Mikulášem .Zájemci o se mohou hlásit v kanceláři OÚ.

Pozvánka na setkání na besedu s důchodci

7.11. 2014 – Sbor pro občanské záležitosti a obecní úřad v Tupesích srdečně zvou na besedu s důchodci, která se uskuteční ve čtvrtek 13. listopadu od 15:30 hod v jídelně Základní školy.

Návrh rozpočtu DSO Čistý Zl. potok na rok 2015

26.2.2015 – 13.3.2015 – Návrh rozpočtu DSO Čistý Zlechovský potok na rok 2015, více zde: Návrh rozpočtu na rok 2015 Svazek obcí Čistý Zlechovský potok

Exekutorský úřad Plzeň – Dražební vyhláška

Exekutorský úřad Plzeň – Dražební vyhláška Huťka, více zde:  Exekutorský úřad Plzeň – dražební vyhláška

Svazek obcí Čistý Zlechovský potok

Oznámení Svazku obcí Čistý Zl. potok, více zde: Oznámení – Svazek obcí Čistý Zl. potok

Exekutorský úřad Brno – Dražební vyhláška

10.2.2015 – 5.3.2015 – Exekutorský úřad Brno – dražební vyhláška, více zde:  Dražební vyhláška Kořínek

Pozvánka na III. zasedání zastupitelstva obce Tupesy

4.2.2015  – 12.2.2015 – Povzánka na III. zasedání zastupitelstva obce Tupesy, více zde: Pozvánka III zastupitelstvo obce Tupesy 12.2.2015

MěÚ VV Stavební povolení – ŘSZK „Silnice III/4222 a III/42821 Tupesy“

MěÚ Uherské Hradiště VV Stavební povolení – ŘSZK „Silnice III/4222 a III/42821 Tupesy“", více zde:  MěÚ VV Stavební povolení – ŘSZK

Svazek obcí Čistý Zl. potok -nové cenové oznámení 2015

Svazek obcí Čistý Zlechovský potok – nové cenové oznámení na rok 2015, více zde: Svazek obcí Č.Zl. potok -nové cenové oznámení

Obec Tupesy – návrh rozpočtu obce Tupesy na rok 2015a záměr č. 1/2015

27.1.2015 – 12-2-2015 – Návrh rozpočtu obce Tupesy na rok 2015, více zde: Návrh rozpočtu obce Tupesy na rok 2015

28.1.2015 – 12.2.2015 – záměr obce Tupesy č. 1/2015 – Záměr obce č. 1 – pronájem nemovitostí

Svazek obcí Čistý Zlechovský potok – Oznámení

28.1.2015 – 28.2.2015 – Svazek obcí Čistý Zlechovský potok – Oznámení o novém uzavření smluv na vypouštění odpadních vod do kanalizace, oznámení zde: Čistý Zlechovský potok – Oznámení

MěÚ Uh. Hradiště VV Stavební povolení „Silnice III/4222 a III/42821: Tupesy“

Městský úřad Uherské Hradiště Stavební povolení pro stavbu „Silnice III/4222 a III/42821: Tupesy“, více zde: MěÚ VV Stavební povolení III 4222 a III42821

Ministerstvo životního prostředí – Zahájení zjišťování řízení ke koncepci „Národní plán povodí Dunaje“

5.1.2015 – 5.2.2015 – Ministerstvo životního prostředí – Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci  „Národní plán povodí Dunaje“, více zde: Národní plán povodí Dunaje

Svazek obcí Čistý Zlechovský potok – Cenové oznámení

Svazek obcí Čistý Zlechovský potok – cenové oznámení na rok 2015, více zde: Svazek obcí Čistý Zlechovský potok – Cenové oznámení

MěÚ Uherské Hradiště – Oznámení o zahájení stavebního řízení

19.12.2014 – 5.1. 2015 – MěÚ Uherské Hradiště – Oznámení o zahájení stavebního řízení “ Silnice III/4222 a III/42821 Tupesy“, oznámení zde: MěÚ Uh. Hradiště – oznámení o zahájení stavebního řízení

Obecně závazné vyhlášky obce Tupesy 2014

15.12.2014 – 31.12.2014 – Obecně závazná vyhláška obce Tupesy č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vyhláška zde: Obecně závazná vyhláška č. 2-2014

15.12.2014 – 31.12.2014 – Obecně závazná vyhláška obce Tupesy č.3/2014 o místních poplatcích, vyhláška zde: Obecně závazná vyhláška č. 3-2014

15.12.2014 – 31.12.2014 -  Obecně závazná vyhláška obce Tupesy č. 4/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tupesy, vyhláška zde: Obecně závazná vyhláška č. 4-2014

SVK a.s. Cenové oznámení s účinností od 1.1.2015

8.12.2014 – 31.12.2014 – Cenové oznámení změna ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2015, více zde: SVK cenové oznámení s účinností od 1.1.2015

Pozvánka II. zastupitelstvo obce Tupesy dne 11.12.2014

Pozvánka na II. zastupitelstvo obce Tupesy dne 11.12.2014, program naleznete zde: Pozvánka na II. veřejné zasedání ZO Tupesy 11.12.2014

Mikroregion Buchlov – rozpočtové opatření č. 1

3.12. 2014 – 17.12.2014 – rozpočtové opatření č. 1, více zde: Mikroregion – rozpočtové opatření č. 1

Návrh rozpočtu Mikroregionu Staroměstsko na rok 2015

1.12.2014 – 17.12. 2014 – Návrh rozpočtu Mikroregionu Staroměstsko na rok 2015, více zde: Návrh rozpočtu Mikroregionu Staroměstsko na rok 2015

Záměry obce Tupesy

25.11. 2014 – 10.12.2014 – Záměr obce Tupesy č. 7/2014 – prodej nemovitosti, více zde: Záměr č. 7

25.11.2014 – 10.12.2014 – Záměr obce Tupesy č. 8/2014 – výkup nemovitostí, více zde: Záměr č. 8

25.11.2014 – 10.12. 2014 – Záměr obce Tupesy č. 9/2014 – výkup nemovitostí, více zde: Záměr č. 9

VV o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav

VV oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav k.ú. Tupesy na Moravě do části k.ú. Buchlovice a do části k.ú. Břestek, více zde: VV Oznámení o rozšíření obvodu KPÚ Tupesy