Bazar pro děti

Bazar pro děti – podzimní a zimní dětské oblečení, obuv, těhotenská móda, hračky se koná dne 20.9.2014 v prostorách zasedací místnosti Tupesy, více naleznete zde: Dětský bazárek

Komunitní škola

Základní škola v Tupesích připravila v rámci projektu „Komunitní škola“  nabídku vzdělávacích kurzů, zájmových činností a jednorázových akcí pro širokou veřejnost.
Více informací a přihlášky naleznete zde.

E.ON – upozornění vlastníků na ořez dřevin zasahující do distribuční soustavy

E.ON – upozornění vlasntíkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy, více zde: E.ON – upozornění na ořez dřevin zasahující do distribuční soustavy

Pozvánka na první hodovou zkoušku

Všechny zájemce, kteří by letos rádi rozšířili řady krojované chasy zveme na První hodovou zkoušku dne 29.8. 2014 ve 20:00 hodin v hospodě u Barmana, zvou mladší stárci Radek Hřebíček a Klára Sedláčková a starší stárci Robert Hřebíček a Pavlína Sedláčková.

Zahájení prací na stavbě Revitalizace středu obce

Zhotovitel stavby Revitalizace středu obce Tupesy – společnost SMO a.s. – oznamuje fyzické zahájení prací 20.7.2014. Práce budou zahájeny rozebíráním chodníků ve středu obce.
Kdo z občanů má zájem o použitou, případně poškozenou  zámkovou dlažbu z těchto chodníků nechť se přihlásí na OU v Tupesích. Cena dlažby je 50 Kč za qm. Zájem bude uspokojován dle pořadí zájemců do vyčerpání množství.

Zahájení pálení ovocných kvasů

ZO Českého  zahrádkářského  svazu Tupesy oznamuje zahájení  pěstitelského pálení ovocných destilátů.
Termín zahájení :  první týden v měsíci září.
Více informací zde.

Výběrové řízení na ředitele Regionu Bílé Karpaty

Region Bílé Karpaty vyhlašuje výběrové řízení na výkonného ředitele, více zde: Výběrové řízení na výkonného ředitele RBK

Beseda u cimbálu

Mužský pěvecký sbor Tupešané si Vás dovoluje pozvat v pátek 4.7. 2014 od 20:00 v Muzeu Tupeské keramiky  na Pouťovou besedu u cimbálu. K tanci i poslechu hraje cimbálová muzika Olšava s primášem Tomášem Zubrem.
Všichni jsou srdečně zváni.

Komplexní revitalizace návsi v obci Tupesy

Dne 15.7.2014 bud zahájena stavba Revitalizace návsi v obci Tupesy. Úpravy středu obce budu zahrnovat lávku přes potok, propojení chodníků, úpravu křižovatky v obci, zvýšení počtu parkovacích míst, výsadbu veřejné zeleně, změnu autobusové zastávky, úpravu prostoru mezi  budovou obecního úřadu a kaplí, prostoru před kaplí a prostoru před sochou sv. Jana Nepomuckého. Výkres situace celé stavby naleznete zde.
Z důvodu plánovaných rozsáhlých zásahů do chodníků a komunikace nebyla v úseku od obecního úřadu po silniční most položena ani poslední obrusná vrstva asfaltů – cca v horizontu 1-2 měsíců by došlo k jejímu frézování.
Předpokládané dokončení stavby – 30.11.2014

Akce je podpořena z prostředků ROP Střední Morava.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 16.7.2014

27.6.2014 – 16.7.2014 – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 16.7.2014, více zde: Oznámení o přerušení dodávky el. energie 16.7.2014

Omezení provozu OSSZ v Uh. Hradišti a Uh. Brodě

V pondělí 30.6. 2014 a ve středu 2.7.2014 bude po celý den omezen rozsah služeb Okresní správy sociálního zabezpečení Uherské Hradiště, Stojanova 484. Zpřístupněna bude pouze podatelna a informační centrum. Pokladna po příjem hotovosti bude mimořádně otevřena v úterý 1.7.2014. Omezení provozu se týká i územního pracoviště OSSZ v Uherském Brodě. Důvodem je avizované přerušení dodávky elektrické energie společností E.ON Česká republika s.r.o.

Veřejné projednání záměru rozvoje obcí Mikroregionu Buchlov

Obec Tupesy, Mikroregion Buchlov a MAS Buchlov srdečně zve občany obce na veřejné projednání záměru rozvoje obcí Mikroregionu Buchlov. Akce se uskuteční v pondělí 23.6.2014 od 17:00 na Velehradě v Kulturním centru. Více info zde.

Fotbalová zábava

TJ Tupesy srdečně všechny zve na fotbalovou zábavu, která se bude konat v sobotu 28. června od 19:00 na Orlovně v Tupesích. Součástí zábavy bude i výstava fotek z historie klubu a možnost nahlédnutí do fotbalových kronik. K tanci a poslechu bude hrát kapela Aventis band. Před zábavou se na fotbalovém hřišti od 13:00 odehraje mini turnaj ženských týmů z Tupes, Nedakonic a Medlovic a od 16:00 pak odehraje zápas mužstvo bývalých hráčů TJ Tupesy proti současným hráčům.

Hurá na prázdniny

SLOVÁCKÝ KRŮŽEK TUPESY  zve v sobotu 21.června od 15:00 všechny děti i dospělé na Orlovnu do Tupes  k veselému ukončení školního roku na akci Hurá na prázdniny.
Připravena  je  diskotéka bratrů Chabičovských, malování n obličej, skákací hrad, občerstvení a bohatá tombola.Více informací zde

Upozornění pro občany

Žádáme všechny vlastníky nemovitostí v části od obecního úřadu ke Zlechovu, aby po dobu do položení asfaltového povrchu nevjížděli na nově položenou přídlažbu. Položení nového asfaltového povrchu se předpokládá v příštím týdnu. Pokud nedojde k dostatečnému vytvrzen betonu, hrozí při přejezdu přídlažby její vylomení a zničení. Za pcohopení předem děkujeme.

Charitativní tour na kole 2014

Ve čtvrtek 12. června bude naší obcí projíždět peloton cyklistů v rámci V. ročníku Charitativní tour na kole 2014, kterou pořádá občanské sdružení Život pro děti, které pomáhá onkologicky nemocným dětem. Jde o cyklotour  s účastí cyklistů a také známých osobností  z Česka a Slovenska. Zapojit se do projektu může každý kdo má kolo a problematika dětské onkologie mu není lhostejná. Tento peloton přivítáme po 15. hodině u Orlovny spolu s dětmi ze Základní školy. Přidejte se k nám, doprovoďte cyklisty na jejich trace a podpořte tak dobrou věc. Také si můžete zakoupit náramek nebo tričko. Více informací na www.zivotprodeti.cz

Oznámení starosty o svolání prvního zasedání Okrskové volební komise

Oznámení starosty o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

E.ON – upozornění vlastníků na ořez dřevin zasahující do distribuční soustavy

E.ON – upozornění vlasntíkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy, více zde: E.ON – upozornění na ořez dřevin zasahující do distribuční soustavy

Jmenování zapisovatele OVK

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí a pro volbu do Senátu Perlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. 10. 2014, více zde: Jmenování zapisovatele OVK

Oznámení o době a místě konání voleb Senátu Parlamentu České republiky

Oznámení o době a místě konání voleb Senátu Perlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Tupesy

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro Volby do zastupitelstev obcí

8.8.2014 – 11.10.2014 – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volby do zastupitelstev obcí a volbu do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, více zde: Stanovení min. počtu členů OVK pro volby do zastupitelstev obcí

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků majetku v obci Tupesy

29.7.2014 – 29.8.2014 – Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků majetku v obci Tupesy, více zde: Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Tupesy

Usnesení o nařízení el. dražebního jednání č.p. 284

Usnesení o nařízení el. dražebního jednání č.p. 284

Pozvánka na zastupitelstvo obce Tupesy

17.7. – 24.7. 2014 – Pozvánka na XXVII veřejné zasedání zastupitelstva obce Tupesy dne 24. července od 19:00, program naleznete zde: Pozvánka XXVII ZO Tupesy 24.7.2014

Záměr obce Tupesy č. 6

7.7.2014 – 23.7.2014 – Záměr obce Tupesy č. 6 – výkup nemovitostí, více zde: Záměr č. 6 – 2014

Záměr obce Tupesy č. 5

4.7.2014 – 21.7.2014 – Záměr obce Tupesy č. 5/2014 – výkup nemovitostí, více zde: Záměr obce Tupesy č.5 – výkup nemovitostí

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 16.7.2014

27.6.2014 – 16.7.2014 – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 16.7.2014, více zde: Oznámení o přerušení dodávky el. energie 16.7.2014

Stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Tupesy pro nové volební období

Stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Tupesy pro nové volební období 2014 – 2018, více zde: Stanovení počtu členů zastupitelstva

Úřad práce ČR – Veřejně prospěšné práce

Úřad práce ČR – operační program Vzdělávejte se pro růst – pracovní příležitosti, více zde: Veřejně prospěšné práce

Pozvánka na XXVI zasedání zastupitelstva obce Tupesy 19.6.2014

Pozvánka na XXVI veřejné zasedání zastupitelstva obce Tupesy dne 19. června (čtvrtek) v 19:00 hodin, program naleznete zde: Pozvánka na XXVI ZO Tupesy 19.6.2014

Mikroregion Buchlov – dokumenty ke zveřejnění

Mikroregion Buchlov – 10.6.2014 – 26.6.2014 – Mikroregion Buchlov – závěrečný účet za rok 2013

Mikroregion Buchlov – Příloha

Mikroregion Buchlov – Rozvaha-Bilance

Mikroregion Buchlov – výkaz zisku a ztráty

Mikroregion Buchlov – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření