DEN DĚTÍ

Skauti z Tupes vás zvou na DEN DĚTÍ, který se koná v neděli 29.5.2016 od 14:00 hod na Orlovně. Plakátek zde: Den dětí

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Ministerstvo vnitra ČR vydalo v souvislosti s blížícím se obdobím letních dovolených článek „Jak je to s cestovními doklady pro děti?“ Článek zde: MVCR-cestování s dětmi

TUPESKÝ DŽBÁNEČEK

Mužský pěvecký sbor Tupešané si vás dovoluje pozvat na 9. ročník soutěžní přehlídky dětských zpěváčků Tupeský džbáneček . Veřejné soutěžní kolo se uskuteční  v neděli 22.5.2016 od 14:30 hod v prostorách Muzea Tupeské keramiky.

Škola plná hudby a Den matek

Základní škola Tupesy zve na den otevřených dveří s názvem Škola plná hudby, který se koná v neděli 8.5.2016 od 13:00 do 16:00 hod. Více na stránkách školy: http://www.zstupesy.cz/den-otevrenych-dveri-8-5-2016 
Obec Tupesy vás srdečně zve na Den matek, který bude zahájen v 16:00 hod na Orlovně. Více zde: Den_matek2016  

Výzva hasičů – pálení klestí a odpadu

Kvůli nahlášení kontrolovaného pálení klestí hasičům nemusíte jen telefonovat. HZS Zlínského kraje má na svých internetových stránkách spuštěnou aplikaci paleni.hzszlk.eu, která mimo telefonické oznámení umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu prostřednictvím internetu. Evidence slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve stejném prostoru bude ohlášen požár. Je však nutné upozornit, že hasiči pálení nepovolují! Pro firmy je hlášení kontrolovaného pálení povinnost. Hlášení je možné provést zde: http://paleni.hzszlk.eu/

STAVĚNÍ MÁJE

Sbor dobrovolných hasičů Tupesy a kulturní komise obecního úřadu Vás srdečně zvou na STAVĚNÍ MÁJE, které se bude konat v sobotu 30.dubna od 15:00 na návsi. Plakátek zde: maj

Uzavírka křižovatky v Plotkách

Oznamujeme všem občanům, že z důvodu rekonstrukce křižovatky v Plotkách a následné pokládce asfatlu na nově opravovaných komunikacích bude ve dnech 25.4.-.6.5. pro průjezd obcí zcela uzavřena komunikace  do Plotků a horní cesta v úseku od odbočení do Souhrad po odbočení ke smaltovně. Za pochopení předem děkujeme.

TC Staré Město – sportovní příměstské tábory 2016

TC Staré Město nabízí sportovní příměstské tábory 2016. Více zde: TC_SM

Pozvánka na X. zasedání zastupitelstva obce Tupesy

Vyvěšeno: 14.4.2016

Sňato: 21.4.2016

Pozvánka na X. zasedání zastupitelstva obce Tupesy, které se koná dne 21.4.2016 v 19:00 zde

Pozvánka na členskou schůzi Lesního družstva ZLECHOV-TUPESY

Lesní družstvo ZLECHOV-TUPESY zve na členskou schůzi, která se koná dnes 13.4.2016 v 17:00 hod v jídelně společnosti Agro Zlechov na farmě v Tupesích. Více zde: členská schůze LD Z_T

Univerzita třetího věku

SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno nabízí „seniorům“ nad 50 let studium “Univerzita třetího věku”. Více informací zde: U_3

Mobilní sběr odpadu

Obec Tupesy oznamuje sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu ve dnech 8. a 9. dubna 2016. Kontejnery budou umístěny ve dvoře ZŠ a pracovníci OU budou provádět dohled nad roztříděním odpadu. Sběr se uskuteční v pátek 8.4. od 14:00 do 18:00 hodin,v sobotu 9.4. od 9:00 do 14:00 hodin. Více informaci naleznete zde.

MŽP ČR – Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava – CZ07

Vyvěšeno: 24.5.2016

Sňato: 9.6.2016

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava – CZ07
Ke stažení…
  •  Priloha1– Program zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava – CZ07 (PDF)
  • Priloha2 – Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejnění návrhu opatření obecné povahy (PDF)
  •  Priloha3– Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna střední Morava – CZ07“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb. (PDF)
  •  Priloha4– Odůvodnění podle §10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h zákona č. 100/2001 Sb. (PDF)

Svazek obcí Čistý Zlechovský potok– dokumenty ke zveřejnění (závěrečný účet, účetní závěrka)

Vyvěšeno: 23.5.2016

Sňato: 8.6.2016

Závěrečný účet Svazku obcí Čistý Zlechovský potok za rok 2015 zde: závěrečný účet 2015
Zpráva č.400/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Svazek obcí Čistý Zlechovský potok za rok 2015 zde: zpráva o přezkoumání hospodaření
Výkaz zisku a ztráty Svazku obcí Čistý Zlechovský potok za rok 2015 zde: výkaz ZZ 2015
Rozvaha Svazku obcí Čistý Zlechovský potok  za ro 2015 zde: rozvaha 2015
Příloha za rok 2015  zde: příloha 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Svazek obcí Čistý Zlechovský potok za rok 2015 zde: Fin2-12M 2015
Závěrečná inventarizační zpráva Svazku obcí Čistý Zlechovský potok za rok 2015 zde:inventarizační zpráva 2015    

ZŠ a MŠ Tupesy – oznámení

vyvěšeno: 6.5.2016

sňato: 23.5.2016

ZŠ a MŠ Tupesy oznamuje rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Více zde: ZŠ a MŠ

MěÚ Uherské Hradiště – veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 4.5.2016

Sňato: 20.5.2016

MěÚ Uherské Hradiště oznamuje veřejnou vyhláškou návrh obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Více zde: veřejná vyhláška OSÚ a ŽP

Obec Tupesy – dokumenty ke zveřejnění (závěrečný účet, účetní uzávěrka)

Vyvěšeno: 4.5.2016

Sňato: 20.5.2016

Závěrečný účet Obce Tupesy za rok 2015 zde: závěrečný účet
Zpráva č.343/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Tupesy  za rok 2015 zde: zprávač.343_2015_IAK o výsledku přezkoumání hospodaření
Výkaz zisku a ztráty Obce Tupesy za rok 2015 zde: výkaz zisku a ztrát
Rozvaha Obce Tupesy za ro 2015 zde: rozvaha
Příloha za rok 2015  zde: příloha
Inventarizační zápis o stavu majetku Obce Tupesy k 31.12.2015 zde: inventarizační zápis
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Tupesy zde: výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu          

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 3.5.2016

Sňato: 19.5.2016

MěÚ Uherské Hradiště zveřejňuje opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Zlechov. Více zde: veřejná vyhláška_opatření obecné povahy

Kalkulace cen pro vodné a stočné SOČZP

Vyvěšeno: 29.4.2016

Sňato: 31.5.2016

Svazek obcí Čistý Zlechovský potok oznamuje kalkulaci (vyúčtování) cen pro vodné a stočné. Vyúčtování zde: SOČZP vodné stočné

Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2015

Vyvěšeno: 28.4.2016

Sňato: 30.5.2016

SVK, a.s., oznamují kalkulaci (vyúčtování) cen pro vodné a stočné pro rok 2015. Vyúčtování zde: SVK

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2016

Vyvěšeno: 28.4.2016

Sňato: 14.5.2016

Finanční úřad Zlín vydává – Oznámení – Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2016. Dokument v pdf zde: daň z nemovitých věcí 2016

Veřejná vyhláška MěÚ Uherské Hradiště

Vyvěšeno: 27.4.2016

Sňato: 13.5.2016

Veřejná vyhláška  R O Z H O D N U T Í  o prodloužení doby platnosti stavebního povolení a změně stavby před dokončením zde : veřejná vyhláška Lesy ČR

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

vyvěšeno: 22.4.2016

sňato 9.5.2016

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy MěÚ Uherské Hradiště stanovující přechodnou úpravu provozu zde: stanovení DZ Tupesy

Rozhodnutí MěÚ UH o povolení uzavírky

vyvěšeno: 22.4.2016

sňato 9.5.2016

Rozhodnutí MěÚ Uherské Hradiště o povolení úplné uzavírky v obci Tupesy zde: rozhodnuti_MEU_uzavirka , Situačka Tupesy I

Oznámení o prodeji nepotřebného majetku

vyvěšeno: 22.4.2016

sňato: 19.5.2016

Zastupitelstvo obce Tupesy schválilo prodej nepotřebného majetku: jednoosý malotraktor zn. VARI IV. sestávající z motorové jednotky JIKOV, převodové skříně, jedno-bubnové sekačky, obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Minimální cena stanovena za cenu nejméně 13000Kč. Termín podání nabídek do 18.4.2016. Oznámení zde: nepotřebný majetek

Pozvánka na X. zasedání zastupitelstva obce Tupesy

Vyvěšeno: 14.4.2016

Sňato: 21.4.2016

Pozvánka na X. zasedání zastupitelstva obce Tupesy, které se koná dne 21.4.2016 v 19:00 zde

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 12.4.2016

Sňato: 28.4.2016

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Více zde: vyhl_návrh_OOP_místní_úprava

Vyhlášení záměru – Krajský úřad Zlínského kraj

Vyvěšeno: 12.4.2016

Sňato: 28.4.2016

Zlínský kraj vyhlašuje záměr převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje. Více zde: ZLK_záměr

Program 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 20.04.2016

vyvěšeno: 7.4.2016

sňato: 20.4.2016

Program 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 20.04.2016. Více zde: Z21_program

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 7.4.2016

Sňato: 22.4.2016

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Více zde: vyhl_UH

Usnesení o dražební vyhlášce

Vyvěšeno: 6.4.2016

Sňato: 21.4.2016

Usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška) dne 26.5.2016. Usnesení zde: Dražební vyhláška 067 EX 735-09-58