logo programu logo EU znaky obcí Nedašovce, Tupesy

Základní informace o projektu

Popis projektu

Obec Tupesy je známa jako kolébka slovácke keramiky, nachází se v blízkosti Uherského Hradište, v těsné blízkosti se nachází hrad Buchlov a poutní místo Velehrad. Obec Nedašovce je typická lidovými řemesly.

Partnerské obce leží v Zlínském a Trenčianském kraji (sousední kraje).

Obec Tupesy a obec Nedašovce po zpracování analýzy silných a slabých stránek vidí zásadní příležitost rozvoje vzájemných vztahů, posílení vzájemné spolupráce v posílení odbytu tradičních řemesel, podpoře tradic a ekonomické stability obou regionů prostřednictvím nabídky turisticky zajímavého a nového produktu.

Obě obce mají historicky velice pozitivní vztah k lidovým řemeslům. Pro jejich další propagaci je důležité mít dostačující prostory, které chybí. Obec Nedašovce má k dispozici společenské centrum - kulturní dům, který je ve špatném technickém stavu a obec Tupesy víceúčelový prostor v centru obce, kterého revitalizace by umožnila použít ho pro stejný účel.

Obě obce mají nabídku turisticky zajímavých aktivit. V obci Tupesích například, výrobci tradiční keramiky, tradiční kulturní představení, jarmarky výstavy. V obci Nedašovce řezbáři, výrobci perníku, košíkáři anebo výšivkáři.

Výrobci v obou obcích, stejně jako i organizované kulturní akce mají obtížný přístup k propagaci, co značně obmezuje jejich možnosti. Z tohoto důvodu je nutné zlepšit propagaci obou obcí i lidových řemesel.

V obcích dosud existují tradiční rodinné dílny zaměřené na výrobu tradičních regionálních produktů - keramiky a řezbářství, výrobci perníku, košíkáři a výšivkáři.. Výrobci v obci Tupesy byli aktuálně zahrnuti do programu "tradiční výrobek Slovácka".

Hlavním cílem projektu je zachování kulturních tradic zlínského a trenčianského regionu v oblasti muzejnictví, kultury a tradičních řemesel. Hlavní cíl je postaven na jazykové a kulturní blízkosti Čechů a Slováků. Hlavními nositeli myšlenky blízkosti jsou občané partnerských obcí.

V regionu existuje množství společenských, uměleckých a kulturních aktivit a akcí, ale jejich rozšíření brání nedostatečné kapacitní a finanční prostředky a také nevyhovující technická vybavenost infrastruktury. Projekt tak přímo naplňuje cíl oblasti podpory 1.1: rozvoj a zachování kulturních tradic.. Podporou těchto aktivit se upevní nejen existující tradice, ale umožní se vznik nových, a zvýší se i atraktivita regionu v oblasti cestovního ruchu, což přispěje také k udržení, respektive rozvoji pracovních příležitostí s tím spojených.

Hlavní cíle

aktivita 1.1 - rekonstrukce dětského a sportovního hříště "ORLOVNA" v Tupesích

Projekt řeší území ve středu obce s cílem posílení komunitního života, rozvoje turistiky a podporu kultury a tradičních řemesel.

Rekonstrukce je zaměřená na vytvoření víceúčelové plochy, která bude integrovat požadavky na konání trhů regionálních produktů, umožní setkávání řemeslníků, exteriérové výstavy a zároveň poskytne zázemí pro všechny věkové kategorie návštěvníků.

Zrekonstruovaný prostor bude využívaný i pro pracovní dílny keramikářů.

aktivita 1.2 - obnova původního kulturního domu Nedašovce

Výsledkem aktivity bude vybudování kulturního centra nejen pro obec, ale i partnerský přeshraniční region.

Vytvoříme tak zázemí pro realizaci aktivit ve spojitosti s kulturním životem v obci a regiónu.

V rámci kulturního centra budou prezentované práce tradičních řemesel - košíkáři, řezbáři, výšivkáři.

aktivita 1.3 - vybudováni naučné stezky keramiků

Aktivita vychází z analýzy území a snaží se zpracovat požadavky obce a regiónu k vytvoření naučné stezky, která poskytne turistům a návštěvníkům podporu při putování po keramických dílnách existujících i zaniklých a zároveň poskytne zázemí pro rozvoj komunitního života v obci a regiónu.

aktivita 1.4 – získání vnitřního vybavení Muzea Keramiky V Tupesích

Prostřednictvím vybavení muzea chceme vytvořit přirozené centrum pro návštěvníky regiónu.

Zároveň vytvoříme místo pro prezentaci tradic keramiky a infobod pro návštěvníky.

aktivita 1.5 - dobudováni kvalitní infrastruktury pro tržnici vč. veřejného WC v Tupesích

Jedná se o jediné veřejné WC v obci. Našim záměrem je vytvoření bezbariérového sociálního zařízení.

Tím zvýšíme hodnotu tržnice a regionu v oblasti cestovního ruchu.

aktivita 2.1 – zpracování propagačního a dokumentárního filmu Tupeská keramika - "Jak hlína vykvétá"

Film představí historii Tupeské keramiky, její postupní historický vývoj až do současnosti s ohledem na zajímavé turistické cíle a nabídku pro aktivní prožití volného času v regionu. Zároveň divákům a návštěvníkům představí i dosud žijících tvůrců, kteří zachovávají tradici tohoto uměleckého řemesla.

aktivita 2.2 – společná propagace

Je orientovaná na zpracování propagačních materiálů pro naučnou stezku, Muzeum keramiky, obce Tupesy a Nedašovce jako i samotné regiony zlínského a trenčianského kraje. Bude zpracovaná v třech jazykových mutacích. Zároveň vydáme turistický booklet Tupesy - Nedašovce.

aktivita 2.3 - realizace společných aktivit tradiční kultury a řemesel

Společné akce budou pozůstávat z organizování tradičního trhu řemesel v obcích Tupesy a Nedašovce a zároveň z organizace folklórních slavností v obou partnerských obcích. Cílem je oživení tradic příhraničního regionu nejen pro obyvatele, ale i návštěvníky.

Přípravné aktivity projektu

PRAVDĚPODOBNĚ POUŽÍVÁTE ZASTARALÝ PROHLÍŽEČ INTERNET EXPLORER 6 (UVEDEN PŘED 9 LETY!!!). TENTO PROHLÍŽEČ JIŽ NEVYHOVUJE POŽADAVKŮM MODERNÍHO INTERNETU A PROTO NEJSOU STRÁNKY PRO TENTO PROHLÍŽEČ UPRAVENY, PROTO MŮŽE DOCHÁZET K CHYBÁM V ZOBRAZENÍ STRÁNEK.
STRÁNKY DOPORUČUJEME PROHLÍŽET MINIMÁLNĚ V PROHLÍŽEČI INTERNET EPXLORER 7, NÉJLÉPE VŠAK INTERNET EXPLORER 8, MOZILLA FIREFOX (DOPORUČUJEME) NEBO OPERA.