logo programu logo EU znaky obcí Nedašovce, Tupesy

Přehled řemesel

Zde je místo pro kontakty a prezentace jednotlivých řemesel. Přihlásit se můžete na emailu: starosta@tupesy.cz

Hartlová Zuzana, umělecký keramik

Keramikou se zabývám od dětství díky rodinné tradici - rodu Úředníčků z Tupes. Vyučila jsem se v keramické dílně v Tupesích - obor umělecký keramik, absolvala jsem Střední umělecko průmyslovou školu v Uh. Hradišti a v  provozovně výroby keramiky v Tupesích jsem získala technologické a řemeslné zkušenosti. Od roku 1998 se ve vlastní keramické dílně zabývám výrobou tradiční dekorační tupeské keramiky.

Keramiku je možno zakoupit v mé dílně v Tupesích, v prodejnách s dárkovým zbožím ve Zlíně a Luhačovicích a v  kulturních centrech.

Mou dílnu v Tupesích je možno navštívit v omezeném počtu osob, nejlépe po tel. dohodě.

Muzeum keramiky Tupesy

Myšlenka na vytvoření Muzea Tupeské keramiky vznikla v létě roku 2004. Po té, co se podařilo pro tento záměr získat zastupitele obce Tupesy - stala se společným projektem Obecního úřadu v Tupesích, Mikroregionu Buchlov a keramické dílny. Výraznou pomoc při vytváření expozice poskytli pracovníci Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Finanční prostředky pro tento záměr byly získány z dotačních fondů EU a finančních prostředků Obecního úřadu v Tupesích.

Záměrem muzea je poukázat na tradici hrnčířského a keramického řemesla, zejména majoliky, jehož vzestup se k regionu Slovácka váže příchodem novokřtěnců - zručných řemeslníků - v 16. století. K obci Tupesy se pak vztahuje nebývalým rozmachem výroby majolikové keramiky na území obce počátkem 20. století. V neposlední řadě se jedná i o připomínku charakteristického keramického dekoru - tzv. Tupeské růže, který ovlivnil dekorování keramiky v širokém okolí a na mnoho generací. V původní podobě a mnoha variantách je tento dekor používán dodnes. Expozicí Muzea Tupeské keramiky tak chceme vzdát poctu starým mistrům keramikům, v jejichž odkazu pokračují dnes desítky keramiků a keramických dílen v širokém okolí.

Muzeum Tupeské keramiky se nachází v objektu, který již v minulosti sloužil k výrobě keramiky a je situován v centru obce Tupesy. Jeho součástí je původní památka lidového stavitelství. Tato je upravena jako dobová expozice - obydlí hrnčíře - a vypovídá o způsobu jeho práce a životě na přelomu 19. a 20. století. Na něj navazuje objekt nové expozice zachycující historii a technologii výroby majolikové keramiky v Tupesích. Přes dvůr, na kterém jsou zastřešené letní ateliéry a posezení, se vchází do dalšího objektu, kde je umístěna současná výroba Keramiky a vzorková prodejna keramiky.

Všechny objekty jsou koncipovány tak, aby uspokojily každého zájemce o historii výroby keramiky, exkurze a školní výlety, ale také sloužil jako alternativní prostor pro kulturní akce a workshopy. V budoucnosti počítáme i s pořádáním hrnčířských jarmarků nebo různých profesních setkávání.

Vážným zájemcům nabízíme - po předchozí domluvě - možnost zhotovit si vlastnoručně kus keramiky nebo si takový kus sám zkusit namalovat, po vypálení si jej může každý odnést domů - třeba jako vlastnoručně vyrobený a velmi originální dárek.

Přímý prodej: v muzeu keramiky, jarmarky a trhy

Návštěvní doba: celoročně pondělí – pátek: 9:00 – 16:00, víkendy červen - září 10:00 - 16:00

Zájezdy a individuální prohlídky po předchozí telefonické domluvě.

Keramická dílna Věroslavy Vaculové

Keramická dílna Věroslavy Vaculové, vnučky zakladatele keramiky Jaroslava Úředníčka, tvoří keramické výrobky pod značkou XXXXX – KEVA XXXX

Vychází z tradice vzorů a tvarů tupeské keramiky, kterou obohatila ručně modelovanou krajkou a jemnou řezbou. Její výrobky putují do celého světa a vlastní je spousta známých osobností.

Návštěva dílny je možná do max. počtu 15 lidí v jedné skupině.

Miroslava Valentová

Možnost osobní návštěvy – prohlídky.

V letech 1974 - 1977 jsem se vyučila v Tupesích v Lidové tvorbě, potom jsem nabírala zkušenosti ve Skanzenu v Tupesích a od roku 1999 mám vlastní keramickou dílnu v Tupesích, domě číslo 123.

Zaměření - výroba a prodej keramiky slovácké, modré, habánské, moderní, zahradní, dětské a široký sortiment betlémů.