logo programu logo EU znaky obcí Nedašovce, Tupesy

Technické vybavení muzea keramiky

Prezentace hrnčířství v Tupesích

Dosud je tato zahrnuta jako součást expozice věnované histori výroby glazované a malované Tupeské keramiky. S ohledem na několika set letou tradici a neustále se rozšiřující sbírky je nejlepším řešením vytvoření samostatné expozice v dosud nevyužívané komoře hrnčířova obydlí. Pro tento účel je zde potřeba vytvořit zázemí v podobě panelů a instalačních prvků pro její prezentaci. Na čtyřech panelech tak bude představena celá historie výroby tzv. černé - zakuřované hrnčiny až do jejich počátků v cca 7.stol. Expozice pak bude doplněna o lavice na nichž budou jednotlivé artefakty vystaveny.

V rámci projektu budou realizovány:

výstavní panely4 ks
výstavní lavice3 ks
nasvětlení1 ks

Doplnění expozice tupeské keramiky

Tato stávající expozice strádá absencí vitrin pro důstojné a bezpečné uložení stále se rozšiřujícího sbírkového fondu. Ve svém počátku byla tato expozice koncipována jako ryze informativní s maximálním využitím tištěného slova a obrazu. V uplynulých letech však intenzivní sbírkovou činností do muzea přibylo několik velmi atraktivních a cenných exponátů, pro jejichž prezentaci je potřeba do prostoru uvolněného přesunutím části věnované historii hrnčiny, umístit zasklené vitriny umožňující jejich bezpečné vystavení. Tyto vitriny budou řešeny jako mobilní - umožňující i v budoucnu lépe využívat prostoru expozice.

V rámci projektu budou realizovány:

mobilní vitríny4 ks

Úprava letní dílny na možnost nástěnných výstav

Během provozu muzea se ukázala též potřeba rozšířit jeho výstavní možnosti pro prezentace nejen místních tvůrců ale také pracovních výsledků místního keramického kroužku, i dalších tvůrců v průběhu letních dílen a workšopů. Zde navrhujeme doplnění zastřešeného prostoru letní dílny o pevné dřevěné stěny v její zadní části, které by sloužily k instalaci artefaktů a zároveň odhlučnění a snížení prašnosti z prostor sousední výroby.

V rámci projektu budou realizovány:

rám pro instalaci vitrín1 ks
Fotodokumentace - technické vybavení muzea Fotodokumentace - technické vybavení muzea Fotodokumentace - technické vybavení muzea Fotodokumentace - technické vybavení muzea Fotodokumentace - technické vybavení muzea Fotodokumentace - technické vybavení muzea Fotodokumentace - technické vybavení muzea