logo programu logo EU znaky obcí Nedašovce, Tupesy

Rekonstrukce Orlovny – Tupesy

Projekt řeší území ve středu obce, které má sloužit k posílení komunitního života. Mají se zde konat obecních společenské akce, má zde být prostor pro matky s dětmi, místo pro hraní dětí a taktéž sportovní hřiště. Prostor má umožnit příležitostné využití pro konání jarmarků regionálních produktů, pro exteriérové výstavy,symposia keramiků.

Řešené území je výjimečným prostorem ve středu obce, který má svou historii a skrývá v sobě potenciál pro obnovení a podpoření komunitního života občanů.

Nachází se v centru obce v blízkosti základní školy. Z jedné strany navazuje na ulici, ze strany druhé na klidný prostor zahrad.

Jeho poloha v rámci obce je velmi vhodná pro pořádání kulturních akcí, umístění dětského hřiště i hřiště pro potřeby školy.

Původní stav

Dnešní prostor je v neutěšeném stavu. Hrací prvky nevyhovují současným požadavkům. Podepsal se zde zub času i vandalismus.

Místo je charakteristické vzrostlými stromy. Převažují lípy a břízy. Terén je svažitý.

Orlovna Tupesy - před rekonstrukcí Orlovna Tupesy - před rekonstrukcí Orlovna Tupesy - před rekonstrukcí Orlovna Tupesy - před rekonstrukcí Orlovna Tupesy - před rekonstrukcí Orlovna Tupesy - před rekonstrukcí

Návrh – architektonické a dispoziční řešení

Koncepce řešení:

Návrh vychází z analýzy území a snaží se zpracovat požadavky obyvatel obce.

Požadavkem bylo vytvořit herní plochu pro děti různé věkové kategorie a zároveň vyčlenit prostor pro hru dětí předškolních a školáků. Dalším z kriterii bylo navrhnout sportovní hřiště pro školáky, zachovat stávající možnost kulturního a společenského využití.

Důležitou podmínkou byla přehlednost a údržba.

Orlovna Tupesy - vizualizace Orlovna Tupesy - vizualizace Orlovna Tupesy - vizualizace

Vstupní prostory

Stávající prostor je od cesty oddělen uzavřenou branou. Návrh uzavření ruší a prostor zpřístupňuje. Vytváří se tak klidový záliv ulice – prostor, kde se dá jezdit na kole, kolečkových bruslích nebo skateabordu bez střetu s automobily.

Dětské hřiště s hracími prvky

V prostoru stávajících školních pozemků a skleníku by mělo vzniknou dětské hřiště s herními prvky pro dvě věkové kategorie. Terén v řešeném místě je navýšen navážkou zeminy, která vznikne z terénního zářezu sportovního hřiště. Podpořeného terénního rozdílu je využito pro umístění skluzavek. Stávající vyrovnávací schodiště je prodlouženo, vedle něj vzniká šikmá lezecká stěna. Bezbariérový přístup na plochu vlastního hřiště je po dlážděném chodníku (příležitostné obslužné komunikace).

Hlavním herním prvkem pro děti od 5-12 let je lanová prostorová konstrukce. Herní objekty pro malé děti jsou umístěné poblíž dřevěného altánku. Jedná se především o pískoviště, kolotoč, hopsala a houpačky.

Sportovní hřiště

V horní části řešeného území je umístěno sportovní hřiště určené jak pro potřeby školy, tak pro občany obce. Velikost hřiště vychází z možnosti pozemku, odpovídá rozšířenému volejbalovému hřišti, podél něj je umístěno doskočiště pro skok daleký. Sportovní povrch umělá tráva může mít různé skladby podloží.

Zářez do terénu je upraven jako hlediště – zpevněné schody s dřevěnou fošnovou plochou na sezení.

Víceúčelový prostor Orlovny

Stávající prostor Orlovny je ponechán svému účelu určený k pořádání společenských akcí, jarmarků regionálních produktů atd. Vstupní schodiště do areálu je změněno tak, aby nastupovalo ze dvou směrů – nejen ze směru z komunikace.

Prostor bude doplněn o objekty bufetu, altánu, zastřešeného podia, osvětlení, bezbariérové WC, kamerový systém a ostatní technickou infrastrukturu (rozvody el. energie, vody, odpadu atd.)

Průběh prací

Orlovna Tupesy - před rekonstrukcí Orlovna Tupesy - před rekonstrukcí Orlovna Tupesy - před rekonstrukcí Orlovna Tupesy - před rekonstrukcí Orlovna Tupesy - před rekonstrukcí Orlovna Tupesy - před rekonstrukcí Orlovna Tupesy - před rekonstrukcí Orlovna Tupesy - před rekonstrukcí Orlovna Tupesy - před rekonstrukcí Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací Orlovna Tupesy - průběh prací

Otevření tržiště 26. 6. 2010

Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření Orlovna Tupesy - otevření

PRAVDĚPODOBNĚ POUŽÍVÁTE ZASTARALÝ PROHLÍŽEČ INTERNET EXPLORER 6 (UVEDEN PŘED 9 LETY!!!). TENTO PROHLÍŽEČ JIŽ NEVYHOVUJE POŽADAVKŮM MODERNÍHO INTERNETU A PROTO NEJSOU STRÁNKY PRO TENTO PROHLÍŽEČ UPRAVENY, PROTO MŮŽE DOCHÁZET K CHYBÁM V ZOBRAZENÍ STRÁNEK.
STRÁNKY DOPORUČUJEME PROHLÍŽET MINIMÁLNĚ V PROHLÍŽEČI INTERNET EPXLORER 7, NÉJLÉPE VŠAK INTERNET EXPLORER 8, MOZILLA FIREFOX (DOPORUČUJEME) NEBO OPERA.